Defendo stöder dig hela vägen

Defendo stöttar dig hela vägen, från idé till avveckling. Mångårig erfarenhet av att designa allt från små till komplexa IT-lösningar borgar för att du som kund ska få en långsiktig och kostnadseffektiv IT-infrastruktur. Genom att följa våra fem steg ökar sannolikheten att din investering uppnår optimal avkastning. Under hela processen erbjuder vi även projektledning.

Steg

1

Behovsanalys

Genom att medverka från första början kan vi säkerställa att IT-lösningen passar in i er produktionsmiljö. Beroende på typ av anskaffning kan vi utgöra exempelvis ett bollplank för att diskutera en enskild PC:s bestyckning, eller vid större anskaffningar göra en komplett analys. Lång erfarenhet inom försäljning och goda relationer med tillverkare och distributörer ger dig tillgång till såväl den senaste tekniken som snabba leveranser, de bästa produkterna och en kostnadseffektiv lösning.

Steg

2

Upphandling / Anskaffning

När beslutet är fattat genomför Defendo upphandling/anskaffning. Defendo har via ledande tillverkare tillgång till ett komplett sortiment av hård- och mjukvara.

Steg

3

Konfiguration / Installation / Driftsättning

Våra tekniker konfigurerar, installerar och driftsätter produkten i din miljö. Tack vare vår goda IT-kunskap säkerställer vi att du får god effekt av produkten omgående.

Steg

4

Förvaltning

Under förvaltningsfasen underhåller vi produkten för att säkerställa att din investering optimeras.

Steg

5

Avveckling

När underhållskostnaderna för din produkt överstiger nyttoeffekten är det dags att avveckla produkten. Vi gör detta åt dig. Om enheten innehåller information, som en hårddisk, kommer denna att demonteras och fysiskt förstöras.

Med hög servicenivå och bred kompetens utgör Defendo ett fördelaktigt alternativ för företag som vill optimera sin verksamhet. Vi förverkligar din vision om IT.

Hitta hit

Defendo Sverige AB
Kockumsgatan 6
SE-291 32 Kristianstad

© 2018 Defendo

En hemsida från Bravissimo