Server

I regel placerar våra kunder en eller flera diskar i vår serverhall. En server tillhandahåller en rad tjänster och funktioner som alla verkställs utifrån respektive enhets specifikation och lämplighet. Tjänster och funktioner be­höver dock inte konsekvent köras separat utan kan vid behov kombineras för att uppnå önskade resultat.

Företag med mindre krävande behov kan med fördel slå samman ett antal funktioner och driftsätta dessa på en yta. Exempel på en sådan lösning är Microsoft Small Business Server.

För kunder med ett begränsat behov av egen yta kan vi erbjuda plats i en ”virtuell server” (delad). Kunden erhåller därmed önskad funktion utan att själv behöva investera i en egen server.

Ytterligare ett alternativ är att kunden själv driftar sin egen enhet varvid vi tillhandahåller infrastrukturen.

Vi säkerhetskopierar överenskommen information.Comments are closed.