IT-Drift

Vår driftsenhet svarar för IT-drift av kunders IT-system i såväl vår egen moderna serverhall med skalskydd, UPS, brandsläckningsutrustning, säkerhetskopiering, Internet och reservkraft som i kundens egen miljö.

Vår HelpDesk hjälper Kunden med alla IT-relaterade problem, såväl stora som små.

Comments are closed.