Anteo

Anteo är ett centralt webbaserat administrativt medlems– och aktivitetsprogram för både företag och ideella organisationer.

Anteo har bland annat funktioner som medlems- och kortadministration, schemafunktioner, funktionärs- och anläggningspresentation, dokumentarkiv, boknings- och incheckningsfunktion.

Anteo används bland andra av Friskis&Svettis-föreningar i Sverige och Norge. För mer information besök www.anteo.se

Comments are closed.