Fordonsdata

Fordonsdata är utvecklat för fordonsbranschen. I fordonsdata registreras information om respektive fordon, köp- och säljhändelser och annan adekvat information. I demonterings- och lagermodulen administreras reservdelar. Fordonsdata genererar olika rapporter såsom försäljningslista, bokslutslista etc.

Comments are closed.