Daganteckning

Daganteckning är en webbaserad applikation, utvecklad i nära samverkan med och för omsorgsorganisationer. Förutom grundregister, moduler för administration och behörighetssystem består Daganteckning av Genomförandeplan, Anteckningar, Dokumentarkiv.

För mer information, se www.daganteckning.se

Comments are closed.